Com funciona el servei psicològic en el nostre centre?

Fotografía de l’institut

El psicòleg es una figura clau en el desenvolupament i orientació funcional en l’àmbit escolar, ja sigui educació primària, secundària, batxillerat…

La seva funció prioritària és fer un seguiment personal als alumnes, atendre la diversitat funcional, crear un clima escolar positiu i segur i enfortir la relació família-escola.

Per aquests motius, el treball d’un psicòleg implica 2 grans objectius: l’avaluació ( realitzar entrevistes, administrar tests psicomètrics…) i la intervenció a través de programes preventius, d’orientació acadèmica, terapèutics…

Per saber com funciona aquest servei en la nostra escola, hem parlat amb Teresa Comas, coordinadora pedagògica del centre:

L’institut Miquel Biada compta amb un ampli servei de recursos per garantir un bon seguiment de l’alumnat on participen dues psicòlogues, tres pedagogs i una logopeda. A més, en el nivell d’ESO es fan suports i una intervenció psicològica “light”, és a dir, es fa una primera avaluació de la situació de l’alumne en concret i, si és necessari, s’efectua la intervenció dels professionals que treballen en el centre.

També, el nostre centre aposta per dedicar un nombre important d’hores a fer un extens acompanyament ja sigui efectuant suports de tot tipus, assegurant una orientació a 3r, 4t d’ESO i en els projectes d’acció tutorial, assessorant al tutorat…

En l’àmbit de serveis que ofereix l’escola també podem trobar una integradora social, figura important en el centre que s’encarrega de fer un seguiment als alumnes que tenen més risc d’exclusió social. A més, som un centre d’agrupament de sords on comptem amb una especialista en el servei intensiu de l’audició i el llenguatge.

L’institut està molt orgullós del seu servei ja que gràcies a aquest es pot fer un seguiment més integral de l’alumne.

 

Share This:

Comments are closed.