Renovació de la gespa artificial del Camp Municipal d’Esports del CF Mataró

Camp Municipal d’Esports del Centenari

L’Ajuntament de Mataró va començar la setmana passada els treballs de renovació de la gespa artificial del Camp Municipal d’Esports del Centenari i la substitució de l’actual xarxa de reg artificial. Al 2016 ja va ser instal·lada una nova graderia a la zona nord del camp i al 2017 es va renovar la instal·lació elèctrica.

L’equipament es va construir als anys 70, i al 2006 es va instal·lar la gespa artificial actual però l’ús intensiu de l’equipament fa necessari la renovació de la mateixa.

S’instal·larà una gespa combinada de fibra monofilament nervat i fibra fibrilada recta, de 60 mm d’alçada i color verd. La gespa té tractament anti-UVA i és resistent a la calor i al gel. Es mantindrà la base asfàltica i es reaprofita el reblert existent, de sorra de sílice i cautxú. El marcatge de les línies del terreny de joc es farà amb la mateixa combinació de fibres però de colors blanc (futbol 11) i blau (futbol 7).

Les obres estan adjudicades a l’empresa Fieldturf Poligras SA, i tenen una durada prevista de 8 setmanes. El pressupost d’adjudicació és de 220.172,76 €, IVA inclòs.

Mentre durin els treballs, el primer equip jugarà els partits al Camp Municipal de Futbol del Camí del Mig. La resta d’equips entrenaran i jugaran en diferents camps de la ciutat i comarca.

Personalment crec que haurien de prioritzar altres coses més importants ja que canviar l’herba d’un camp de futbol no es tan important com fer canvis en altres àmbits.

Tags:

Comments are closed.