Sortida a la Planta de Valorització energètica i tractament de residus de Mataró

Els alumnes de  1r de Cicle mig d’ operacions de laboratori van fer una sortida a la la Planta de valorització energètica i tractament de residus (Incineradora) de Mataró el passat Dilluns dia 13.

 

Una planta de valorització energètica i tractament de residus és una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada del rebuig dels residus (la part no reciclable) els quals son convertits en cendres, escòries (compostos inorgànics semifosos i refredats) i gasos. D’aquesta manera es redueix considerablement el volum dels residus i s’aprofita l’energia que contenen per generar electricitat.

 

Els alumnes del CMOL van visitar varies cambres de la planta incineradora. Les parts en les que es constitueix una planta incineradora són: la fossa de recepció, que és on es controla l’estat i la naturalesa dels residus, de manera que es puguin rebutjar aquells que han d’anar a una altra destinació; la Cambra de combustió i la Cambra de postcombustió  és el lloc on els residus es transformen en gasos, cendres, escòries i calor. Es cremen en una temperatura que va dels 850 als 1000 graus, cosa que garanteix una completa combustió dels gasos i dels residus. Després, en el recuperador del calor es transforma l’energia que desprenen els residus de la combustió en electricitat o vapor per a la indústria;, en la quarta cambra, els equips de depuració de fums, es recullen les partícules en suspensió per mitjà de filtres i altres sistemes. Els gasos son depurats i rentats de manera que les emissions atmosfèriques deixen de ser nocius; la següent cambra és la xemeneia, on s’emeten els gasos ja nets. I per últim hi ha la fossa de cendres i escòries, on les escòries valoritzades poden ser utilitzades com a material de rebliment i obres públiques, mentre que la ferralla es separada per al seu reciclatge.

Tags: ,

Comments are closed.