Intercanvi a Suècia

Els alumnes de segon de batxillerat han realitzat un intercanvi del 21 al 30 de gener un total de 10 dies a Suècia per fer la segona part del projecte Enterprising & Fun. L’Enterprising & Fun és un projecte educatiu cooperatiu i internacional. Aquest intercanvi tracta de dividir els participants en 9 grups de treball cadascun formats per dos alumnes suecs i dos alumnes catalans. Aquests alumnes han de realitzar un treball que es basa en dissenyar una empresa social, pot ser una ONG o una cooperativa i crear-ne un pla de viabilitat econòmica.

La primera etapa d’aquest projecte es va realitzar a Mataró on es van reunir per primera vegada al mes de novembre i la segona aquests 10 dies a Suècia. Els motius principals per que es va fer aquesta activitat es per millorar la competència en llengua anglesa, per aprendre a dissenyar  iniciatives socials i per aprendre a treballar en grups de treball internacional.  Aquesta experiència ha estat realment positiva pels joves que l’han realitzat per que suposarà un abans i un després a la seva manera de percebre la utilitat de la llengua anglesa i les iniciatives socials. Però el més important de tot això ha estat que els alumnes desenvolupin la seva competència global, és a dir, que entenguin que el món del segle XXI és un espai interconnectat pel qual han d’aprendre a moures de manera operativa i amb consciència crítica. El proposit del Biada es formar als nostres alumnes perquè quan finalitzin la seva etapa a l’institut siguin ciutadans del món crítics i compromesos.

Fer aquest projectes educatius cooperatius i internacionals és una experiència pedagògica molt plena i horitzontal que enriqueix per igual a docents i alumnes. Per això des d’avui mateix estan treballant perquè aquest intercanvi es pugui repetir l’any vinent. Tot i que encara no en podem concretar els detalls. Malauradament la Unió Europea només finança els projectes educatius una vegada i això significa que l’any vinent no podrem comptar amb l’ajuda econòmica europea.

Share This:

Tags: ,

Comments are closed.