CICLES SUPERIORS al MIQUEL BIADA

INS Miquel Biada

Els cicles superiors que hi ha a l’Institut Miquel Biada són:

CFGS Administració i Finances: Gràcies a aquest cicle pots acedir a fer la teva pròpia empresa en un futur o alguna cosa relacionada amb l’ empresa on puguis realitzar la teva feina, practicada en el cicle.

CFGS Automatització i Robòtica: Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’intal·lacions automàtiques de mesura, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d’aquests sistemes, respectant  criteris de      qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics, biotecnològics i afins: Consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

CFGS Laboratori d’Ànalisis i Control de Qualitat: Cursant aquest cicle aprendràs a realitzar tot tipus d’assaigs i anàlisis per veure la qualitat de qualsevol material o producte.

CFGS Mecatrònica Industrial: En aquest cicle s’aprèn mecànica i màquina eina, electricitat, electrònica, dibuix amb autocad, gestió del manteniment, qualitat, robòtica, pneumàtica, hidràulica, projectes, manteniment correctiu, preventiu i predictiu.

CFGS Metal·lotècnia, CNC , CAD/CAM i 3D: Consisteix en planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

CFGS Projectes d’edificació: Aquest curs es capacita per elaborar la documentació tècnica de projectes  d’edificació, realitzar replantejaments d’obra i gestionar el control documental per la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

CFGS Química ambiental: S’aprèn a inspeccionar i controlar instal·lacions per la prevenció i conservació del ambient,  analitzant les emisssions a l’atmosfera, els residus sòlids i el tractament d’aigües.

 

Entrevista a dos alumnes del CFGS del Miquel Biada:

Estudiants de CFGS en Comptabilitat  i finances

WAFAE ROUAS estudiant de CFGS

Quins requisits d’accés exigeixen per els CFGS?

Els requisits per accedir a CFGS son els següents: haver superat el batxillerat, tenir un títo de grau mitjà o la prova d’accés o curs d’accés, tenir una titulació universitària o equivalent, etc

Quins cicles t’agradaria que haguessín?

M’agradaria que hi hagués un cicle de GS d’infermeria,  és a dir que et prepari millor per a l’àmbit hospitalari.

En què t’estas especialitzant?

M’estic especialitzant en administració i finances.

Té més dificultat del que et pensaves?

La veritat és que sí, m’ho esperava més senzill.

Què es elque menys t’agrada sobre el curs que fas?

El que menys m’agrada és comptabilitat, em costa molt.

Què és el que més t’agrada sobre el curs que fas?

El que més m’agrada del cicle és molt interessant, perquè estudies moltes coses que no deixaràs d’escoltar a la vida, per exeple la importància de la seguretat social, les nòmines, els convenis, bancs, l’estatut del treballador, les lleis… Tot el que és important saber, m’agrada.

Què és el que et preocupa d’aquest curs?

El que més preocupa en aquest curs és no aprovar comptabilitat i haver de deixar-ho per una matèria.

 

ALBERT SEVILLA estudiant de CFGS

Quins requisits d’accés exigeixen per els CFGS?

Hi ha tres formes d’accedir, una és venint de grau mitjá pots accdir directament sense fer cap prova, també si tens el batxillerat pots accedir i també fent la prova d’accés a grau superior o el curs.

Quins cicles t’agradaria que haguessín?

No ho sé la veritat.

En què t’ estas especialitzant?

Estic en el primer any de grau superior en robòtica i automatització.

Té més dificultat del que et pensaves?

Depèn de l’assignatura, però generalment sí.

Què és el que menys t’agrada sobre el curs que fas?

El que menys m’agrada doncs seria l’horari, però en general esta bé.

Què és el que més t’agrada sobre el curs que fas?

El que més m’agrada són les assignatures en què es fan pràctiques de forma física, muntant circuits programant.

Què és el que et preoucupa d’aquest curs?

El que més em preocupa és no aprovar segons quina assignatura i espero sortir del grau superior amb experiència en alguna empresa i si pot ser amb una feina.

Share This:

Comments are closed.