Xavier Rodon, director de Primavera per la Pau

Xavier Rodon i Morera (Mataró, 1961) va estudiar als Escolapis i, de ben jove, començà a participar en l’activisme pacifista. Va militar al Moviment d’Objecció de Conciència (MOC) a finals dels setanta i a principis dels vuitanta, i també va participar en comunitats de Lanza del Vasto. Als disset anys va començar a estudiar música, al mateix temps que cursava estudis de Belles Arts. Professionalment, va impartir classes de música tant en acadèmies musicals com a l’escola pública.

Per la seva vinculació amb el pacifisme, l’any 1984 participà en les jornades Primavera per la Pau, organitzades per la Coordinadora del Maresme per la Pau i el mDesarmament. Allà descobreix la coral i decideix formar-ne part.

Aficionat a la Nova Cançó i músics llatinoamericans com Quilapayún o Víctor Jara, el repertori de la coral aglutina els seus interessos d’aleshores: el pacifisme i la música. Quan comencen els assajos regulars del que serà Primavera per la Pau, En Xavier Rodon ja hi assisteix. Des del 2003 combinava la direcció de la coral amb Genís Mayola i des del 2006 ha passat a ser el diector de la coral.

Una gramàtica antiga que va caure-li a les mans de ben jove va fer-lo entrar en contacte amb ambients esperantistes. A partir del moviment esperantista, una experiència única en la lingüística universal, ha viatjat per tot el món coneixent gent molt diversa.

D’aquesta manera, l’esperanto ha passat també a engruixir la nòmina de llengües en les quals canta la coral Primavera per la Pau.

 

Quants anys te la coral Primavera per la Pau?

-Aquest any farà 30 anys.

Qui va crear la coral i en funció de què?

-L’any 1983 es celebrava el 10è aniversari del cop d’estat de Xile. Tot un col·lectiu de gent vinculat a la Coordinadora per la Pau i el Desarmament (fundada al mateix any) va proposar de celebrar aquest 10è aniversari interpretant la cantata de Santa Maria de Iquique. En Genís Mayola es va encarregar de dirigir-la. A partir d’aquí va sorgir la coral Primavera per la Pau.

Actualment, de quants membres consta la coral?

-Un centenar de membres aproximadament.

Quants anys portes a la coral?

-29 anys.

Quines motivacions et van portar a formar part de la coral?

-Motivacions, bàsicament, ideològiques i musicals. Per la meva vinculació al moviment pacifista i per la meva afició a la música tradicional llatinoamericana i d’autor.

Quan vas començar a fer de director?

-Fa 5 anys, tot i que ja fa uns 7 o 8 anys que compartia direcció amb en Genís Mayola.

En què consisteix la feina del director de la coral?

-Les principals tasques del director consisteixen en la tria i arranjament per cor del repertori, la direcció de l’assaig (tècnica vocal, treball per cordes, etc) i la direcció del repertori durant els concerts.

Quins són els objectius del director al llarg de l’any?

-Els objectius principals al llarg de l’any són la renovació i la millora del repertori.

Qui tria les cançons que canteu? En què us baseu per triar aquestes cançons?

-En general el director, tot i que la tria també està oberta a les suggerències dels cantaires. Donem prioritat a tots aquells textos d’autor que promouen valors de pau, justícia i solidaritat.

Quin es el futur de la coral?

-El futur de la coral està molt vinculat amb tots aquells moviments socials que promouen aquests valors, abans esmentats, i amb els quals nosaltres volem col·laborar a travès del cant coral.

 

Share This:

Tags: ,

Comments are closed.