Bèlgica expulsa a tres cents espanyols per abusar d’ajudes.

Espanyols expulsats per Bèlgica

La Oficina d’Estrangeria belga ha retirat a tres cents vint-i-tres espanyols el permís de residència, durant el 2013, al creure que no complien amb una sèrie de requisits.

Aquesta sèrie de requisits són tenir un contracte de treball, ser estudiant o tenir activitat com a autònom. Expulsant-los, les autoritats belgues creuen que han aconseguit que no siguin una càrrega per al país.

Els espanyols ocupen el tercer lloc de més expulsats, només superats pels romanesos i els búlgars.

Bèlgica, al llarg d’aquest any ha expulsat a dos mil set cents dotze persones, per les raons exposades abans. Però tot i això, ha superat el número d’expulsions del 2012, en el que es va expulsar a dos mil quatre cents set habitants.

 

Els ciutadans europeus tenen dret a la llibertat de moviment dintre de la Unió Europea; encara que aquests, tenen que reunir una sèrie de característiques o requisits en un estat que no sigui el  propi, el d’origen.

Tant  2012 com  2013, els romanesos, els búlgars i els espanyols, han estat els més afectats. Al 2013, han estat expulsats vuit cents setze romanesos, tres cents noranta tres  búlgars i tres cents vint-i-tres espanyols; encara que els espanyols han millorat el registre del 2012: set cents  romanesos, tres cents trenta sis espanyols i dos cents vuitanta dos búlgars.

La conclusió que es pot extreure d’aquesta notícia, és que no és un fet          aïllat, perquè altres països europeus com per exemple Gran Bretanya està proposant fer-ho en el futur.

Share This:

Author:Angela Guerrero Brullet

Professora i periodista nascuda a Mataró (Barcelona). Editora de la revista escolar Punts Suspensius i responsable del plató de l'INS Miquel Biada.

Comments are closed.