Tests d’intel·ligència

La intel·ligència es medeix mitjançant diferents tests,  que evaluen diferents aspectes:

-Raonament lògic matemàtic: Es valora la capacitat de raonament per detectar els períodes de repetició o seqüències en què s’ordenin sèries numèriques. Aquestes proves mesuren la capacitat per al raonament inductiu.

-Raonament verbal: Avalua l’aptitud per establir relacions analògiques i comprensió dels conceptes en un determinat context. Requereix realitzar operacions de reconeixement de vocabulari i rememorar experiències o coneixements previs.

-Raonament espacial: Avalua l’habilitat per a visualitzar figures que han de girar mentalment i per adequar la posició, mida, forma i distància en una superfície. Consisteix a observar la facilitat per a visualitzar canvis de posició de figures, canvis d’estructures de les mateixes i orientació d’eixos geogràfics.

A part d’aquests grans grups de raonament que s’avaluen, es posen a prova també les memories (visuals i auditives), mitjançant proves d’audició per preguntar sobre elles a continuació i pel que fa a les visuals s’ensenyen una série de figures o paraules.

El que realment es vol comprobar és l’atenció, la rapidesa i la intel·ligència general de la persona en qüestió.

Es pot realitzar un test gratuït a la següent pàgina web, per si voleu conèixer un valor orientatiu de la vostre intel·ligència:

https://www.psicoactiva.com/tests/test-inteligencia-ci..

Share This:

Comments are closed.