Tipus d’intel·ligència

Diferents tipus d’intel·ligència.

La psicologia consta de múltiples branques, però una de les més rellevants és l’estudi de la intel·ligència la qual engloba diferents aspectes.

Una persona pot posseir la intel·ligència lingüística (tractar amb les paraules i el llenguatge), la musical (habilitat per reconèixer ritmes, melodies i tons), una altra pot tenir desenvolupada la lingüística, la creativa, (consisteix en la capacitat de trobar solucions i tenir pensaments creatius) i la matemàtica (tracta amb el pensament inductiu i deductiu). Cadascú té desenvolupades una o més d’una habilitat amb més grau, ja que tots no som iguals i això fa que les persones es diferenciïn unes de les altres.

  Howard Garner, psicòleg americà nascut al 1943, va investigar i afirmar que hi ha un tipus d’intel·ligència que és coneguda com la més significativa a l’hora de mantenir relacions interactives amb altres persones. Aquest tipus s’anomena intel·ligència emocional, la qual es refereix a la nostra capacitat de resistència a la frustració, confusió o a la nostra manera de reaccionar davant l’adversitat, és a dir, en front les desgràcies humanes.

Tot individu normal té cadascuna d’aquestes intel·ligències, no obstant, com s’ha mencionat anteriorment, podria ser més talentós en una que en una altra. A més a més, s’ha de dir que la intel·ligència lingüística fa que una persona tingui més capacitat per atendre, percebre, comprendre, resoldre problemes, etc.

 

 

Share This:

Comments are closed.