Parades de Sant Jordi

El dia 23 d’abril és va celebrar la diada de Sant Jordi. La tradició diu que es té que regalar una rosa o un llibre al teu estimat/ada. Tota Catalunya s’ompla de parades per vendre llibres o roses. Aquí a Mataró la Riera es va omplir de parades de llibres i de roses de diferents tipus, fetes amb diferents materials i colors. Barcelona va ser la ciutat més visitada durant la diada ja que tothom acudia perquè els hi signessin el seu llibre o comprar una varietat molt més extensa de roses.
A Mataró les parades van estar molt més organitzades que a Barcelona per que, a la Rambla de les Flors de la ciutat comtal, el lloc on més parades de roses hi havia, la gent s’ apilonava i això feia difícil la circulació.

Share This:

Tags: ,

Comments are closed.