Els alumnes del PFI informàtic visiten el Tecnocampus

Alumnes del PFI d’informàtica davant de les oficines de Mataró Audiovisual

Els programes de formació i inserció (PFI) tenen una durada d’un curs acadèmic i estan pensats per als joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar. El seu objectiu és la inserció laboral i la reinserció formativa de tal manera que sigui un pont per ajudar aquests nois a tornar a un itinerari formatiu.

Els PFI són cicles que organitza l’Ajuntament -en aquest cas el de Mataró- per nois i noies que no han acabat el graduat escolar.  Hi ha cursos en escoles concertades i públiques. Hi ha dos tipus d’assignatures:  generals que són estratègies de comunicació, tècniques d’inserció i comunicació, entorn social, matemàtiques i món laboral. I després estan les professionals que fan una formació professionalitzadora, ja  que segons el perfil que vulguin els alumnes realitzen quinze hores  de pràctiques en la professió que hagin escollit.

A més la tutoria del nostre institut és de dues hores a la setmana d’una manera individual per millorar la relació tutor alumne i així el curs sigui més fàcil pels joves. També cal dir que la metodologia que s’utilitza és transversal , és a dir, que treballen diferents assignatures a la vegada, excepte matemàtiques que es dóna com una assignatura a part.

Alumnes del PFI d’informàtica fent una activitat en Mataró Audiovisual

Quan acaben el PFI els alumnes tenen l’opció d’anar a una escola d’adults sense tenir l’edat de 18 anys i també poden accedir a un cicle formatiu de grau mitjà però superan una prova d’accés.

Hem entrevistat a tres alumnes del PFI d’administració per saber el seu punt de vista. En Roberto, la Haula i el Djou Djou ens han contestat que estan molt contents del que fan a classe i que els agrada, a més que pensen que és una bona idea per poder seguir estudiant. També ens han comentat que vénen voluntàriament i que en un futur volen seguir estudiant i que gràcies a aquests programes ho podran aconseguir.

Aquests estudis volen conscienciar als joves que han  deixat d’estudiar, que hi ha diferents ponts per poder arribar a l’objectiu que es proposin.

Share This:

Comments are closed.